Selecteer een pagina

Praktijkreglement

Praktijkreglement 2016 Fysiotherapie Geertruidenberg

AANMELDING
U kunt zich op twee manieren aanmelden:
- op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist
- op eigen initiatief

Als u zich op eigen initiatief aanmeldt, voeren wij een screening uit om te controleren of u wij u in behandeling kunnen nemen. Bij twijfel zullen wij dit niet doen en u adviseren met uw huisarts contact op te nemen.

Het is belangrijk bij uw aanmelding voor uzelf na te gaan hoe u bent verzekerd. Let daarbij in elk geval op of fysiotherapie in uw aanvullende verzekering vergoed wordt. De verantwoordelijkheid om uw polisvoorwaarden te controleren ligt bij uzelf, alsmede het nakijken hoe groot het budget voor fysiotherapie binnen de door u gekozen verzekering is. Bij overschrijden van uw door de aanvullende verzekering vergoede budget zijn de meerkosten voor uw rekening.

Bij tussentijdse wijziging in uw verzekeringspakket verzoeken wij u dit z.s.m. aan ons door te geven, aangezien dit consequenties kan hebben voor de vergoeding van uw behandelingen.

Wij verzoeken u bij de eerste behandeling een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

BETALINGSVOORWAARDEN
Fysiotherapie Geertruidenberg hanteert de officiële betalingsvoorwaarden van het KNGF. Voor deze voorwaarden verwijzen wij u naar de laatste pagina van dit reglement.

VERHINDERD
Als u verhinderd bent dient u 24 uur van tevoren af te bellen. Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere cliënt te behandelen. Belt u niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

HYGIENE
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u uw eigen handdoek meebrengt en tijdens het trainen in de zaal schone (niet afgevende zolen) schoenen draagt.

Vanzelfsprekend wordt in onze praktijk nergens gerookt.

BEREIKBAARHEID
Wij zijn voor al uw administratieve vragen telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op de aangegeven openingstijden. Bij afwezigheid kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Als u uw naam en telefoonnummer achterlaat wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

OMGANG CLIENTEN GEGEVENS
Met het cliënten dossier wordt omgegaan volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonregistratie. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u deze informatie opvragen bij de desbetreffende fysiotherapeut of onze administratie

WEBSITE
Via onze website www.fysiogeertruidenberg.nl kunt u informatie vinden over onze praktijk betreffende o.a. inrichting, therapeuten en onze specialisaties.

TEN SLOTTE
Mocht u vragen hebben over de behandeling of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet die te uiten. Eén van onze medewerkers staat u graag te woord en wij zullen er alles aan doen uw behandeling zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Als u klachten heeft over uw fysiotherapeut verwijzen wij ook naar een van de medewerkers. Als de klacht daarna niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, kunt u de folder “ Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut” bij de administratie opvragen voor verdere stappen.

Wij wensen u een spoedig herstel toe !

 

Betalingsvoorwaarden KNGF
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Hieronder treft u de praktijktarieven aan zoals die gehanteerd worden bij restitutie:

Zitting fysiotherapie
Zitting fysiotherapie aan huis
Zitting manuele therapie
Lange zitting voor complexe zorgvragen
Telefonische zitting
Screening
Intake en onderzoek na screening
Intake en onderzoek na verwijzing

€ 30,-
€ 42,-
€ 42,-
€ 42,-
€ 12,-
€ 12,-
€ 30,-
€ 42,-