Het is vrijdag 8:50Wij zijn open!
Het is vrijdag 8:50Wij zijn open!

Praktijkreglement 2023 – fysiotherapie Geertruidenberg

Praktijkreglement 2023 – fysiotherapie Geertruidenberg

Aanmelding
U kunt zich op twee manieren aanmelden:
– Op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist
– Op eigen initiatief

Als u zich op eigen initiatief aanmeldt, voeren wij een screening uit om te controleren of wij u in behandeling kunnen nemen. Bij twijfel zullen wij dit niet doen en u adviseren met uw huisarts contact op te nemen.

Het is belangrijk bij uw aanmelding voor uzelf na te gaan hoe u bent verzekerd. Let daarbij in elk geval op of fysiotherapie in uw aanvullende verzekering vergoed wordt. De verantwoordelijkheid om uw polisvoorwaarden te controleren ligt bij uzelf, alsmede het nakijken hoe groot het budget voor fysiotherapie binnen de door u gekozen verzekering is. Bij overschrijden van de vergoeding welke de aanvullende verzekering vergoed zijn de meerkosten voor uw rekening.

Bij tussentijdse wijziging in uw verzekeringspakket verzoeken wij u dit z.s.m. aan ons door te geven, aangezien dit consequenties kan hebben voor de vergoeding van uw behandelingen.

Wij verzoeken u bij de eerste behandeling een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Betalingsvoorwaarden
Fysiotherapie Geertruidenberg hanteert de officiële betalingsvoorwaarden van het KNGF.

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 3. Controle-afspraken via de webagenda dienen uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd worden in rekening gebracht.
 4. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 5. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL90ABNA0522080197, ten name van Praktijk voor fysiotherapie te Geertruidenberg. 
  Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 6. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 7. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 8. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van €40,00 plus wettelijke consumentenrente.
 9. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 10. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Hygiëne
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u uw eigen handdoek meebrengt en tijdens het trainen in de zaal schone schoenen met niet afgevende zolen draagt. Vanzelfsprekend wordt in onze praktijk nergens gerookt.

Bereikbaarheid
Wij zijn voor al uw administratieve vragen telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op de aangegeven openingstijden. Bij afwezigheid kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Als u uw naam en telefoonnummer achterlaat wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Omgang cliënten gegevens
Met het cliënten dossier wordt omgegaan volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze informatie terugvinden in het privacybeleid.

Website
Via onze website www.fysiogeertruidenberg.nl kunt u informatie vinden over onze praktijk betreffende o.s. inrichting, therapeuten en onze specialisaties.

Vragen?
Heeft u vragen over ons praktijkreglement? Dan verzoeken wij u contact op te nemen via ons contactformulier.

Maak een afspraak!

Vul het contactformulier in, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Fysiotherapie Geertruidenberg

Leerthouwerstraat 2 - 4
4931 CX Geertruidenberg

Fysiotherapie Geertruidenberg

Schonckplein 2
4931 EB Geertruidenberg

T: 0162-512132
M: info@fysiogeertruidenberg.nl

Openingstijden
Maandag 8:00 - 21:00
Dinsdag 8:00 - 18:00
Woensdag 8:00 - 20:00
Donderdag 8:00 - 18:00
Vrijdag 8:00 - 17:00

 

Volg ons online!

Designed by YA! Media | www.ya-media.nl | © 2023 Fysiotherapie Geertruidenberg