Het is dinsdag 7:28We gaan open over 32 minuten.
Het is dinsdag 7:28We gaan open over 32 minuten.

Praktijkreglement 2024 – fysiotherapie Geertruidenberg

Praktijkreglement 2024 – fysiotherapie Geertruidenberg

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn heeft ‘Fysiotherapie Geertruidenberg’ een praktijkreglement opgesteld die de veiligheid en de kwaliteit voor u waarborgt. Door het lezen van deze toestemmingsverklaring en het verschijnen op de eerste afspraak gaat u hiermee akkoord. U wordt verzocht om u aan dit praktijkreglement te houden.

Algemene praktijkregels

 • De openingstijden van al onze locaties staan vermeld op onze website
 • De praktijk is telefonisch bereikbaar op het nummer 0162-512132 Daarnaast zijn wij ook te bereiken via info@fysiogeertruidenberg.nl Wij trachten om binnen 48 uur contact met u op te nemen.
 • Bij afwezigheid kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Als u uw naam en telefoonnummer achterlaat wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.
 • Indien uw gegevens wijzigen, dan verzoeken wij u om dit door te geven aan uw fysiotherapeut, de secretaresse of via 0162-512132
 • Bij (langdurige) ziekte of vakantie van een therapeut zorgen wij, met uw goedkeuring, ervoor dat de behandeling wordt overgenomen door een andere fysiotherapeut. Op deze manier ondervindt u geen vertraging van uw behandelproces.
 • De fysiotherapeut is direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, dit betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.
 • Fysiotherapie Geertruidenberg is niet verantwoordelijk voor diefstal/vermissing van of schade aan uw eigendommen binnen of buiten de praktijklocatie.
 • Fysiotherapie Geertruidenberg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeuten hebben gehouden.
 • Indien u niet gereanimeerd wilt worden, bent u zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring.
 • Omdat in de praktijk ook minder valide cliënten behandeld worden, wordt het op prijs gesteld dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Hygiëne

 • In het hele gebouw is het verboden te roken.
 • Cliënten dienen tijdens de trainingen in de praktijk schone sportschoenen met lichte zolen te dragen.
 • Cliënten dienen, in de trainingszaal en in de behandelruimtes, een handdoek mee te nemen.
 • Bij sommige behandelingen zoals massage en manuele therapie, is er een direct lichamelijk contact tussen u en uw fysiotherapeut. Wij verwachten dat u hier in uw persoonlijke verzorging rekening mee houdt, als u voor een behandeling komt.
 • In een aantal praktijken zijn gescheiden dames- en heren kleedkamers aanwezig. U kunt hiervan gebruikmaken, als u voor de afspraak niet in staat bent geweest zich op te frissen.

Vergoedingen fysiotherapie

 • Fysiotherapie Geertruidenberg heeft met alle zorgverzekeraars een zorgovereenkomst afgesloten. Als u wilt weten of fysiotherapie binnen uw zorgverzekering valt, hoeveel behandelingen er vergoed worden of wanneer de vergoeding stopt, adviseren wij om hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie is dit uw eigen verantwoordelijkheid, u ontvangt in dit geval een particuliere nota van Fysiotherapie Geertruidenberg.
 • Fysiotherapie Geertruidenberg hanteert de tarieven die met uw zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Indien u niet verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar, of wanneer u geen behandelingen meer vergoed krijgt vanuit de basis- of aanvullende verzekering zijn de particuliere tarieven van toepassing. Het is mogelijk dat het bedrag van uw zorgverzekeraar verschilt met die van de praktijk
 • Om uw behandeling(en) te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar kunt u niet op dezelfde dag door een andere fysiotherapeut behandeld worden.

Betalingsvoorwaarden
Fysiotherapie Geertruidenberg hanteert de officiële betalingsvoorwaarden van het KNGF.

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 • Controle-afspraken via de webagenda dienen uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd worden in rekening gebracht.
 • Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 • U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL90ABNA0522080197, ten name van Praktijk voor fysiotherapie te Geertruidenberg.
  Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 • Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 • De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 • Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van €40,00 plus wettelijke consumentenrente.
 • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Eerste afspraak

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij uw gezondheidsklacht starten we tijdens de eerste afspraak met een intake (screening en vraaggesprek). Hierna zal het lichamelijke onderzoek volgen en waar mogelijk een gedeelte van de behandeling. U ontvangt na het maken van de eerste afspraak altijd een bevestigingsmail. Bij de intake neemt u mee:

 • Identificatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs): laat dit registreren bij de eerste behandeling. Dit is mogelijk bij de balie van de praktijk of uw fysiotherapeut.
 • Indien nodig een verwijsbrief van de arts of specialist.
 • Handdoek, ook bij volgende afspraken.

Wilt u meer informatie over uw eerste afspraak kunt u ook contact opnemen met onze praktijk.

Vragenlijsten

 • Het kan zo zijn dat de fysiotherapeut gebruik maakt van een zogenaamde online intake. Deze bestaat uit een vragenlijst die u via de mail zal ontvangen. Op deze wijze kan de fysiotherapeut zich goed voorbereiden op uw komst. Graag willen wij u vragen om minimaal 48 uur voor de eerste afspraak dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.
 • Daarnaast kan het zo zijn dat de fysiotherapeut u heeft gevraagd om een aantal vragenlijsten betreft uw lichamelijke klachten digitaal in te vullen. Graag willen wij u vragen om de vragenlijsten dan binnen 72 uur in te vullen.

Laatste afspraak

 • Tijdens de laatste afspraak wordt de behandeling met u geëvalueerd, het dossier afgerond en indien nodig een rapport naar de huisarts en/of verwijzer verstuurd.
 • Fysiotherapie Geertruidenberg streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Hiervoor maken wij gebruik van een anonieme online enquête die u, na uw goedkeuring, via een e-mail ontvangt. Wilt u hier niet aan deelnemen dan dient u dit aan te geven bij de receptie of aan uw fysiotherapeut.

Privacy

Fysiotherapie Geertruidenberg werkt met een privacyreglement, dit betekent dat uw gegevens uitsluitend door medewerkers worden vastgelegd en bewaard volgens de wet van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit privacyreglement vindt u hier.

Op de locatie waar u behandeld wordt, is het goed te weten dat:

 • De locatie altijd beschikt over een afgesloten behandelruimte.
 • Wij bieden studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage bij ons te lopen. Het kan voorkomen dat er tijdens de behandeling een stagiaire meekijkt of een (deel) van de behandeling uitvoert. Dit gebeurt uitsluitend met uw goedkeuring.
 • Rapportages voor advocaten, verzekeringsartsen en letselschadebureaus dienen door het bureau te worden aangevraagd (conform de geldende procedure).

 

Klachtenreglement

U mag erop rekenen dat elke fysiotherapeut van Fysiotherapie Geertruidenberg zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Bespreek de klacht eerst met uw behandelend fysiotherapeut. In het uiterste geval kunt u via de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruikmaken van een klachtenprocedure via een van de onderstaande instanties:

 • De Klachtencommissie van het SKF
 • De Geschillencommissie van het SKF
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Fysiotherapie Geertruidenberg stelt het erg op prijs als u (bijna-) calamiteiten of situaties waarin u zich, om welke reden dan ook, niet prettig hebt gevoeld meldt aan het management van Fysiotherapie Geertruidenberg. Meer informatie, of een verzoek voor een persoonlijk gesprek, kunt u regelen aan de balie. Klachten, ideeën of verbetertips kunnen worden doorgegeven via info@fysiogeertruidenberg.nl. Klachten worden afgehandeld conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Vragen?
Heeft u vragen over ons praktijkreglement? Dan verzoeken wij u contact op te nemen via ons contactformulier.

Maak een afspraak!

Vul het contactformulier in, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Fysiotherapie Geertruidenberg

Leerthouwerstraat 2 - 4
4931 CX Geertruidenberg

Fysiotherapie Geertruidenberg

Walgang 93
4931 DH Geertruidenberg

T: 0162-512132
M: info@fysiogeertruidenberg.nl

Openingstijden
Maandag 8:00 - 21:00
Dinsdag 8:00 - 18:00
Woensdag 8:00 - 20:00
Donderdag 8:00 - 18:00
Vrijdag 8:00 - 17:00

 

Volg ons online!

Designed by YA! Media | www.ya-media.nl | © 2023 Fysiotherapie Geertruidenberg