Sinds kort is de Praktijk voor Fysiotherapie Geertruidenberg aangesloten bij FyNeOn : Fysiotherapie Netwerk Oncologie. Oncologische fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op de totale problematiek rondom het bewegend functioneren van de kankerpatiënt. De fysiotherapeut maakt een op de individuele hulpvraag van de patiënt afgestemde probleemanalyse.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kennis van de aandoening, de ondergane behandeling, de psychosociale aspecten en de mogelijke fysiotherapeutische behandeling (individueel of in groepsverband). Daarbij wordt rekening gehouden met sterk wisselende omstandigheden en acute situaties.

Fysiotherapie kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte.
In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De behandeling richt zich op de specifieke hulpvraag indien aanwezig. Tevens is door meerdere wetenschappelijke onderzoeken gebleken dat training tijdens de medische behandeling van kanker, zoals chemotherapie, verval van spierkracht en uithoudingsvermogen tegengaat. Het lijkt er ook op dat negatieve bijwerkingen op lange termijn, zoals vermoeidheid, minder kans krijgen door vroegtijdige training. Daarom is het zinvol om ook tijdens de medische behandelingen, voor zover mogelijk, gedoseerd en verantwoord te trainen. De diversiteit in bijwerkingen van de chemotherapie maken deskundige begeleiding in deze fase van de behandeling noodzakelijk. Het trainingsprogramma wordt voortdurend aangepast aan uw niveau van fitheid in deze behandelfase.

In de herstelfase gaat het om het herwinnen van (bewegings-) functies, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle. De behandelingen richt zich op de specifieke hulpvraag indien aanwezig. Tevens is het doel actief te werken aan uw herstel, zowel fysiek als mentaal middels het oncologische revalidatie programma. Een uitgebreide intake, bewegingsonderzoek en testen voor spierkracht en conditie bepalen uw startniveau. Het trainingsprogramma wordt geleidelijk opgevoerd en afgestemd aan uw niveau en einddoel.

De palliatieve fase begint op het moment dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. De behandeling richt zich op de specifieke hulpvraag indien aanwezig. Kwaliteit van leven staat hierbij centraal. Deze fase kan variëren van enkele weken tot jaren.

In de terminale fase moet de patiënt afscheid nemen van het leven. De behandeling richt zich op de specifieke hulpvraag. Het comfort van de patiënt staat hierbij centraal. De fysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het vinden van een comfortabele houding, of pijn, spanning of benauwdheid verminderen door ontspanningsoefeningen of ademhalingsoefeningen.

De fysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die zich bezig houdt met de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met kanker. Hij of zij heeft tijdens een specialistenopleiding de kennis, vaardigheden en competenties verworven, die nodig zijn bij de vaak complexe problematiek van deze oncologie patiënten.

In de regio Brabant werken oncologisch fysiotherapeuten intensief samen via deelname in een regionaal netwerk genaamd FyNeOn (www.fyneon.nl). Door regelmatig overleg en kennisuitwisseling wordt doorlopend gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van deze specialistische zorg.

Veel verzekeraars vergoeden de kosten van oncologische revalidatie. Sinds 2010 is de nieuwe richtlijn Oncologische revalidatie klaar en is de behandeling opgenomen in de basisverzekering. Uit recent onderzoek blijkt dat fysieke training begeleid door een ervaren fysiotherapeut zeer goede resultaten geeft. Voor nadere informatie www.ikz.nl .